Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij een hypotheek, hoe werkt dit?

Bent u gescheiden of gaat u scheiden, en wenst een van  u uit de hypotheek geschrapt te worden? Dan spreken we over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, ook wel hypotheek overnemen na scheiden genoemd.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid; het proces.

Wanneer jullie samen een huis bezitten met een gezamenlijke hypotheek en gaan scheiden is er sprake van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit komt alleen aan de orde wanneer een van jullie de huidige woning met hypotheek wenst over te nemen, na een echtscheiding of relatiebreuk. Veel mensen vinden het namelijk prettig om na de scheiding in het huis te blijven wonen.

Iemand ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid klinkt heel simpel, maar in de praktijk is dit een lastig proces, en kan soms wel maanden duren. In sommige gevallen is het makkelijker  en sneller geregeld om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Om toch de doorlooptijd te versnellen, is een juiste en complete voorbereiding heel erg aan te raden.

Zijn de woonlasten betaalbaar?

De geldverstrekker gaat de achtergebleven partner beoordelen op voldoende inkomen, waar de hypotheek van betaald gaat worden. In jullie huwelijk waren jullie beide verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek, maar na ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid ligt dit alleen nog bij de achtergebleven partner. De geldverstrekker wil dus zekerheid dat de hypotheek daadwerkelijk kan worden betaald.

Duur van de procedure hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan

Wanneer alles goed voorbereid is dan kan de zaak binnen vier tot tien weken afgerond zijn. Om dit te kunnen behalen zijn de volgende punten belangrijk;

 • de afspraken tussen beide partners moet duidelijk zijn en bindend vastgelegd
 • de notaris moet welwillig zijn en medewerking verlenen
 • duidelijk hebben met welke geldverstrekker je te maken heb. Per geldverstrekker kan de verwerkingstijd verschillen
 • moet er nog een taxatie plaatsvinden, of is er al overeenstemming over de waarde van de woning

Is de hypotheek ook over te sluiten?

Om de hypotheek op een naam te kunnen zetten zijn er twee mogelijkheden. 

 1. de ex-partner uit de hypotheekakte te laten ontslaan. 
 2. de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Een voordeel hierbij is dat er een nieuwe hypotheek kan worden afgesloten met een eventuele lagere rente. Hierdoor vindt er meteen een verlaging van de maandlasten plaats.

Hoe werkt de procedure ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Zodra het besluit is gevallen dat een van de partners in de woning blijft wonen na de scheiding. Dan kan de procedure al in gang gezet worden bij een financieel adviseur of een berekening worden gemaakt of het mogelijk is om de hypotheek over te nemen. De adviseur kijkt dan naar de volgende factoren;

 • Inventariseren van  jullie wensen en informatie opvragen over de reeds lopende financiële zaken
 • Haalbaarheid berekenen van het overnemen van de hypotheek of een mogelijke nieuwe hypotheek
 • Adviesgesprek inplannen voor het bespreken van de uitkomsten

Waardebepaling van de gezamenlijke woning

Als eerste zal de waarde van de woning bepaald moeten worden. Dit kan op verschillende manieren en hangt geheel van jullie situatie af. Zijn jullie op goede voet de scheiding aan het regelen dan kunnen jullie de WOZ-waarde van de woning gebruiken of kijken naar woningen die te koop staan bij jullie in de buurt, die soortgelijk zijn aan jullie woning.

Wat een probleem kan geven is het feit dat jullie beide een ander belang hebben in de waardebepaling. De partner die eruit gaat, heeft belang in een zo hoog mogelijke waarde. De helft van de waarde is tenslotte voor hem/haar. Terwijl de andere partner liever de ander uitkoopt met een lager bedrag. Hierbij kan de hulp van een deskundige inroepen verstandig zijn.
Een gezamenlijke taxateur zou een optie zijn, maar ook meerdere taxateurs die een waardebepaling geven en hiervan het gemiddelde nemen. Aan de hand hiervan kan er een taxatierapport uitgebracht worden, die uiteindelijk nodig is om de procedure hoofdelijke aansprakelijkheid in gang te zetten. 

Overwaarde, onderwaarde en restschuld van de woning

Uit het taxatierapport zal een overwaarde of onderwaarde komen. Bij overwaarde is er sprake wanneer de waarde van de woning hoger is dan de openstaande hypotheek op de woning, Van onderwaarde spreken we als de hypotheek op de woning hoger is dan de waarde van de woning.

Wanneer er overwaarde uit de woning komt dan moet de achterblijvende partner de andere partner uitkopen, dan zou dit kunnen door middel van spaargeld of door de hypotheek te verhogen.

Blijkt het dat er onderwaarde naar voren is gekomen dan zit er een restschuld op de hypotheek. Jullie zullen dan samen moeten kijken hoe de restschuld gefinancierd gaat worden. Indien er geen andere afspraken gemaakt zijn, zijn jullie beide verantwoordelijk voor de restschuld. Vaak geeft de vertrekkende partner een vergoeding aan de ander voor het aandeel in de onderwaarde.

Akte van verdeling

Wanneer jullie samen de afspraken hebben gemaakt wat betreft de woning en de hypotheek, is het tijd om deze afspraken vast te laten zetten in een akte van verdeling. De akte van verdeling ziet er op toe dat de formele overdracht van het kopen van de woning plaatsvindt. Dit staat los van een echtscheidingsconvenant. Beide documenten zijn in dit geval noodzakelijk.

Behoud van de lopende hypotheek

De bestaande hypotheek op de woning is van jullie gezamenlijk, nu het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid verandert er in de afspraken met de geldverstrekker niets. Vaak sluiten de geldverstrekkers uit dat er een nieuw rentecontract afgesloten wordt, in de voorwaarden. Hierdoor ben je verplicht om het huidige renteaanbod te behouden. Uiteraard is het wel mogelijk door het af te kopen door middel van een boeterente.

Welke mogelijkheden zijn er rondom de aflos producten van de hypotheek?

Als we uitgaan van de situatie dat jullie momenteel beschikken over een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek, dan hebben jullie bewust gekozen of de polis in box 1 of box 3 opgebouwd wordt. De keuze tussen deze twee boxen heeft te maken met een fiscaal aspect. Bij box 1 betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek geen vermogensrendementsheffing, en de uitkering mag alleen onbelast gebruikt worden voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Bij box 3 dan hebben jullie de vrijheid om de uitkering te gebruiken voor andere zaken dan de eigenwoningschuld. De waarde van het product telt wel elk jaar mee met de belastingaangifte in box 3.

Omdat box 1 een veel voorkomend product is gaan we hier dieper op in.

Verdelen

Wanneer jullie samen hebben besloten om het aflos product te verdelen over jullie beide, dan is dit een kwestie van voorleggen aan de geldverstrekker. Het is niet vanzelfsprekend dat de geldverstrekker met dit verzoek akkoord gaat. Dit proces is onderdeel van de aanvraag tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

De geldverstrekker kan van mening zijn dat het nodig is om de complete waarde van het aflos product gekoppeld te houden aan de hypotheek. In deze situatie zou je de partner die de woning gaat verlaten te betalen met spaargeld of iets ander van waarde. Deze afspraken komen vast te staan in een echtscheidingsconvenant. Een nadeel voor de vertrekkende partner hieraan is, dat de helft van de waarde niet in een nieuwe hypotheek geplaatst kan worden. 

Beëindigen

De meest drastische keuze is het beëindigen van het aflos product. De waarde moet dan wel gebruikt worden in een nieuwe hypotheek. Ook in deze situatie heeft de geldverstrekker een rol, en kan hiervoor eisen opstellen. 

Hoe vindt de beoordeling van de bank plaats?

In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid is de werkzaamheden van de geldverstrekker meer maatwerk. Er moet zorgvuldig beoordeeld worden of het mogelijk is om de hypotheek te behouden, zonder dat er in de toekomst een executieverkoop zal moeten plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat er een goed en duidelijk overzicht is in jouw financiële positie. Om jezelf hier alvast op voor te bereiden staan hier een aantal punten die beantwoord moeten worden;

 • Wat is de ontwikkeling van je (spaar) vermogen van de laatste jaren?
 • Ben je de afgelopen jaren structureel aan sparen toegekomen en kun je dit aantonen?
 • Heb je de afgelopen tijd kredieten afgesloten? Zo ja, dan kan dit gevolgen opleveren.
 • Hoezo denk je dat je de lasten kan betalen? Hierop zul je dan een open tekst toevoegen.

Situatie laten zoals deze is

Wanneer het niet lukt om de hypotheek over te nemen, dan kunnen jullie er ook voor kiezen om voorlopig de situatie te laten zoals die is. In deze situatie is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de periode dat de situatie zo blijft. Voorbeelden van afspraken zijn;

 • Wie draagt de kosten voor het onderhoud van de woning?
 • Wie blijft in de woning wonen en welke vergoeding krijgt de ander hiervoor?
 • Afspraken over een eventuele toekomstige verkoop van de woning.

Wanneer jullie geen gezamenlijke afspraken maken over de verdeling van de lasten, dan regelt de wet deze als volgt; de kosten zullen door de helft gaan en iedere ex-partner is verantwoordelijk voor zijn of haar deel, ongeacht wie er in de woning blijft wonen. Dit staat echter wel los van de afspraken tussen jullie en de bank en gaat voor op het moment van betalingsproblemen. Deze regel staat ook los van de gebruikslasten (licht, water en gas) deze komen voor kosten van de bewonende partner.

NHG hypotheek en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer jullie een hypotheek met NHG bezitten dan kan het anders gaan. De stichting die achter NHG zit, heeft zelf ook regels opgesteld rondom restschulden. In sommige gevallen kan deze worden kwijtgescholden, maar dat betekent wel dat geen van beide partners in de woning kan blijven wonen. Jullie zullen dan allebei verplicht mee moeten werken aan de Inkomens- en Vermogenstoets. De geldverstrekker mag in deze situatie de hypotheek met NHG voortzetten met jou of eventuele nieuwe partner. In de situatie dat er een nieuwe partner bijkomt dan wordt deze als nieuwe geldnemer toegevoegd aan de hypotheek, en dient dan ook als eigenaar, hoofdelijke schuldenaar en bewoner te worden.

Hoofdelijk ontslag en levensverzekering

Bij het afsluiten van de huidige hypotheek kan de geldverstrekker jullie hebben verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering) te laten afsluiten. Wanneer jullie gaan scheiden is dit ook een onderwerp om over na te denken. In de meeste gevallen is het de beste optie om de oude levensverzekering te beëindigen en een nieuwe beter aan te sluiten verzekering af te sluiten. Blijft de oude doorlopen, dan moet je er rekening mee houden dat de helft van je ex-partner is.

Overlijdensrisicoverzekering bij een scheiding

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit dan moet je een begunstigde aanstellen, in een huwelijk is dit eigenlijk altijd de partner. Na de scheiding is het belangrijk dat je hiernaar kijkt en hem laat aanpassen. 

Een andere optie is om de overlijdensrisicoverzekering af te kopen, dan spreek je over een afkoopwaarde. Laat je goed informeren hierover voor je dit doet, de kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen.

Moet de ex-partner meewerken aan hoofdelijk ontslag?

Zitten jullie in een situatie waarbij de ex-partner niet wil meewerken aan het verzoek tot ontslag uit de hypotheekakte, dan is de situatie erg lastig. De ex-partner die de hypotheek wil overnemen kan een juridische procedure opstarten, echter is dit geen garantie dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. De rechter zal dan kijken naar de belangen van beide partners.
Belangrijk is om samen te blijven praten en naar een oplossing toe te werken. Jullie willen tenslotte na de scheiding verder met jullie eigen leven, en niet een langlopende proces van te maken. In de periode dat er nog geen afspraken zijn vastgelegd kan geen van beide ex-partners een nieuwe hypotheek afsluiten. 

Moet de ex-partner meebetalen aan de boete rente?

De partner die de hypotheek wil overnemen, is verantwoordelijk voor de boeterente. Het kan natuurlijk wel zo zijn, dat jullie hierover samen afspraken hebben gemaakt, hierin zijn jullie gewoon vrij. Als jullie de woning zouden verkopen, dan komen de kosten tenslotte ook voor rekening van jullie beide.

Kosten voor de akte van verdeling, wie betaald deze?

In de wet staat niet duidelijk beschreven wie deze kosten moeten betalen in een situatie van scheiden. Jullie zullen dus samen moeten bepalen hoe dit geregeld gaat worden. In de meeste gevallen wordt er afgesproken dat ieder de helft betaald. De kosten die hier ook onder vallen zijn de kosten van het hypotheekadvies en de bank die de hypotheek op een naam gaat zetten. Belangrijk is dus om over al deze zaken afspraken te maken en deze vast te zetten in de akte van verdeling. De kosten die komen kijken bij het wijzigen van de hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar, dit gaat om de kosten die komen kijken bij het aanpassen van de hypotheek zijn aftrekbaar in de jaarlijkse belastingaangifte.

Doorlopend krediet of los krediet

Het kan zijn dat jullie naast een gezamenlijke hypotheek, ook nog een gezamenlijk krediet hebben afgesloten. Ook hier zijn jullie dan beide voor verantwoordelijk. Laten jullie dit doorlopen, dan kunnen jullie beide na de scheiding nog krediet opnemen en is de ander ook deels verantwoordelijk dat dit afgelost gaat worden. Regel dit dus net als de hypotheek nog voor de scheiding is uitgesproken.

Fiscale nieuwe regels bij hoofdelijke ontslag

Naast alleen de afspraken met je ex-partner en de geldverstrekker komt ook de belastingdienst om de hoek kijken. Dit is alleen aan de orde wanneer jullie de gezamenlijke hypotheek voor 2013 hebben afgesloten. Je financieel adviseur kan jullie het beste advies hierbij geven.

Er bestaat ook een scheidingsregeling voor de aftrek van de hypotheekrente gedurende de tijd dat de scheiding loopt. Jullie mogen dan 24 maanden lang de hypotheekrente in aftrek nemen. Let wel op als de ontslag hoofdelijke ontslag rond is dan komt deze regeling te vervallen.

Hoe je je kunt voorbereiden op de procedure ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Scheiden is een zeer emotionele periode, waar veel zakelijke dingen bij komen kijken. Belangrijk is om een duidelijk overzicht te hebben van de financiële situatie.  Om dit te creëren heb je de volgende zaken nodig;

 • trouwakte en de eventuele huwelijkse voorwaarden
 • jaaropgaven van inkomen en de hypotheek
 • recente aangifte van de inkomstenbelasting
 • pensioenoverzichten
 • overzicht van de schulden

Gratis Intake gesprek

Q Scheidingsadviseurs biedt jullie een gratis intakegesprek aan.

 • Gratis Intake
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Voordelige en vaste tarieven
 • Landelijk kwaliteitsnetwerk

Gratis oriëntatiegesprek aanvragen Bel nu, gratis intake! 085-0012808

Reviews

Gemiddelde score 4.7. Aantal stemmen 6.

Geen stemmen tot nu toe! Wees de eerste beoordeling.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Plaats een reactie