Minder ex-partners doen na scheiding beroep op kwijtschelding door NHG

Het aantal NHG-garanties voor de aankoop van een woning in het eerste kwartaal van 2021 is 20% hoger dan in diezelfde periode in 2020. Dit is veroorzaakt door huizenkopers onder de 35 jaar die de overdracht hebben uitgesteld tot na 1 januari 2021, omdat zij vanaf dat moment geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Aan de … Read more

Online scheiding aanvragen tijdens het coronavirus (COVID-19)

coronavirus online scheiding aanvragen

Dat het coronavirus (COVID–19) iedereen in Nederland raakt, weten we allemaal. We zitten het grootste deel van de dag op elkaars lip en dit kan tot grote ergernissen leiden. Zeker wanneer jullie in scheiding liggen. Gelukkig kunnen er ondanks de crisis, scheidingen plaats vinden. De rechtbanken nemen schriftelijke procedures gewoon in behandeling. Hierdoor kunnen stellen … Read more

Meer echtscheidingsaanvragen vanwege nieuwe partneralimentatie regeling

alimentatie

Deze maand komen er meer echtscheidingsaanvragen binnen dan normaal deze tijd. Dit heeft te maken met de nieuwe regels voor partneralimentatie die in 2020 ingaan. De maximale duur van partneralimentatie gaat van 12 jaar naar maximaal 5 jaar per 1 januari 2020. December normaal rustig Veel mensen die recht hebben op partneralimentatie willen nog gebruik … Read more

Nieuwe regelgeving bij internationale scheiding

Nieuwe regelgeving bij internationale scheiding

Gaan jullie scheiden en hebben jullie tijdens jullie huwelijk in het buitenland gewoond of hebben jullie een buitenlandse nationaliteit, dan spreken we over een internationale scheiding en is een nieuwe Europese verordening geldig. Dit heeft alleen betrekking op het huwelijksvermogensrecht, en regelt of de scheiding onder Nederlandse wet valt, of dat een buitenlands systeem geldig … Read more

Internationale scheiding

internationale scheiding

Over een internationale scheiding spreken we als jullie getrouwd zijn in het buitenland, getrouwd ben met een buitenlandse partner of wanneer jullie in het buitenland wonen. In deze gevallen heb je niet meer met het Nederlandse Recht te maken, maar met het Internationale Recht. Echtscheiding in Nederland regelen Wanneer je niet in Nederland woont, maar … Read more

Echtscheidingsconvenant, wat is het?

echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document die wordt opgesteld rondom de scheiding, hierin worden alle afspraken rond de echtscheiding en de omgangsregeling vastgelegd. Wat is een echtscheidingsconvenant? Als jullie gaan scheiden worden alle afspraken met je (ex)-partner vastgelegd in een document. Dit noemen we een echtscheidingsconvenant. De afspraken die hierin vastgelegd worden zijn onder andere, partneralimentatie, … Read more

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij een hypotheek, hoe werkt dit?

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Bent u gescheiden of gaat u scheiden, en wenst een van  u uit de hypotheek geschrapt te worden? Dan spreken we over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, ook wel hypotheek overnemen na scheiden genoemd. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid; het proces. Wanneer jullie samen een huis bezitten met een gezamenlijke hypotheek en gaan scheiden is er sprake van ontslag … Read more

Relatieproblemen: symptomen en de gevolgen ervan

relatieproblemen

In ons leven hebben we veel met andere mensen te maken. Zowel in onze kindertijd en als volwassenen. Soms kunnen deze contacten problemen opleveren, vaak in intieme relaties, zoals in een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ieder mens is op zoek naar verbondenheid met andere door middel van liefde, steun en vriendschap. Dit maakt dat wij … Read more

Wat is een vechtscheiding?

vechtscheiding

Een scheiding is een emotionele, zware periode. Helaas gebeurt het vaak dat ex-partners er niet met elkaar uit komen, en staan ze lijnrecht tegenover elkaar. In deze situatie spreken we over een vechtscheiding. Wanneer er kinderen in het spel zijn, wordt het nog extra moeilijk, zij worden vaak de dupe van een vechtscheiding. Hoe ontstaat … Read more

Wat is co-ouderschap en hoe regel je dit goed?

co-ouderschap

Co-ouderschap is een omgangsregeling die ouders met hun kinderen hebben wanneer ze gescheiden zijn.  Bij co-ouderschap is de verdeling van zorg en opvoed taken gelijk verdeeld over beide ouders. Wanneer co-ouderschap regelen? Bij co-ouderschap is het belangrijk dat jullie als ouders dicht bij elkaar in de buurt wonen. Liefst niet meer dan 7 kilometer uit … Read more