Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Deze bijdrage wordt door een van de partners aan de ander betaald. De gedachte hierachter is dat er gezamenlijk tijdens het huwelijk bepaalde keuzes zijn gemaakt die voor beide financiële gevolgen kunnen hebben. Deze gevolgen betekenen dat er na de scheiding nog een zorgplicht is naar elkaar. Beide partners moeten elkaar goed achterlaten, zo ook financieel.

Partneralimentatie is vaak een gevoelig onderwerp. Betalen voor de kinderen door middel van kinderalimentatie is vanzelfsprekend. Maar partneralimentatie is vaak een emotioneel gevoelig onderwerp. Niet alleen voor de partner die moet betalen, maar ook bij de partner die het ontvangt. Deze emoties hangen vaak samen met angst. De angst en zorgen over hoe het in de toekomst geregeld gaat worden. Heeft de betalende partner nog genoeg geld over om van te leven of kom ik wel rond als ik te weinig alimentatie ontvang?
De hoogte van partneralimentatie speelt ook een rol bij de vraag of je een hypotheek kunt krijgen.

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Wanneer een van de partners geen inkomen heeft, een laag inkomen of wanneer het inkomen een heel stuk lager ligt dan de andere partner. In deze gevallen kan er behoefte zijn aan partneralimentatie. Hiervoor moet er bij de betalende partner wel voldoende financiële draagkracht zijn. Hierbij geldt wel dat kinderalimentatie altijd voorrang heeft op de partneralimentatie. Kort samengevat betekent dit; dat partneralimentatie komt te vervallen als er niet voldoende geld overblijft na het betalen van de kinderalimentatie.

Afzien van partneralimentatie.

Jullie kunnen er ook samen voor kiezen om af te zien van partneralimentatie. Deze keuze kan gemaakt worden als beide partners in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien, of wanneer jullie niet meer afhankelijk van elkaar willen zijn.
Er kan ook sprake zijn van een situatie waarbij wel of geen partneralimentatie betalen de doorslag kan zijn om de hypotheek wel of niet op één naam te krijgen. De partner die eigenlijk recht heeft op partneralimentatie kan hiervan afstand doen, zodat de ander het huis kan behouden.

Berekening van alimentatie

Om duidelijk te hebben wat de partneralimentatie inhoudt, is het belangrijk dat de mediator een berekening hierover maakt. Op deze manier heeft de partner die afstand zou doen, een duidelijk beeld waar hij of zij daadwerkelijk afstand van doet. De berekening is gebaseerd op:

  • inkomen (loon, uitkeringen  of winst uit ondernemingen)
  • maandelijkse lasten (woonlasten, premie verzekeringen ed.)

Samen met de mediator bepalen jullie welke bedragen gebruikt worden als input voor de berekening.

Hoogte van de partneralimentatie

De uitkomst van de hoogte zullen jullie van de mediator vernemen. Wat het brutobedrag is en wat het netto zal worden (wanneer er belasting over is betaald). Ook zal er gekeken worden of een van jullie of juist beide recht hebben op heffingskorting en/of toeslagen. Dit wordt allemaal door de mediator berekend, waarna jullie gezamenlijk de hoogte van de partneralimentatie kunnen vast stellen.

 Duur van de alimentatie

Over de duur van de partneralimentatie kunnen jullie zelf afspraken maken. Momenteel is de wettelijke duur nog 12 jaar, maar die gaat veranderen naar 5 jaar .
Bespreek met de mediator wat een haalbare en reële termijn is. Denk aan de vraag; ‘hoelang gaat het duren voor de partner die de alimentatie ontvangt, in de eigen levensbehoefte kan voorzien?’ Diverse factoren kunnen hierbij een rol spelen denk aan het zoeken naar een baan of juist meer uren werken bij de huidige baan. Belangrijk is ook om te kijken wat voor vergoeding er op dit werk zit.
Momenteel geldt de regel voor partners die minder dan 5 jaar getrouwd zijn en geen gezamenlijke kinderen hebben, dat het aantal jaar staat voor de duur van partneralimentatie.

Wanneer er wijzigen plaatsvinden

Belangrijk is om samen met de mediator te bespreken wat er met de partneralimentatie gebeurt in de volgende situaties:

  • wanneer de partner die alimentatie ontvangt meer gaat werken, waardoor de inkomsten stijgen.
  • als de partner die de alimentatie betaald, onvoorzien minder inkomen krijgt bijvoorbeeld bij werkeloosheid og arbeidsongeschiktheid.
  • als de ontvangende partner opnieuw gaat samenwonen of gaat trouwen.

De antwoorden hierop kunnen jullie laten vast leggen via de mediator.

Mediator

Laat de mediator een alimentatieberekening maken die een richtlijn kan zijn voor jullie verdere afspraken.

Gratis Intake gesprek

Q Scheidingsadviseurs biedt jullie een gratis intakegesprek aan.

  • Gratis Intake
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • Voordelige en vaste tarieven
  • Landelijk kwaliteitsnetwerk

Gratis oriëntatiegesprek aanvragen Bel nu, gratis intake! 085-0012808
 

Reviews

Gemiddelde score 5. Aantal stemmen 1.

Geen stemmen tot nu toe! Wees de eerste beoordeling.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Plaats een reactie