Grote kans op een relatiebreuk bij een groot leeftijdsverschil

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bij een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar, de scheidingskans toeneemt. Stellen (zowel gehuwd als ongehuwd) met een leeftijdsverschil van maximaal vijf jaar die 2003 gingen samenwonen, was een kwart in 2015 uit elkaar. CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt; we hebben twaalf jaar lang informatie vergaard over 87.000 stellen. Wel benadrukt ze dat de waarom-vraag niet in dit onderzoek is meegenomen.

Een klein leeftijdsverschil

Samenwoners met een klein leeftijdsverschil hebben een grotere kan om bij elkaar te blijven, dan met een groter leeftijdsverschil. Is een van de belangrijkste constateringen uit het onderzoek. 25 procent van de stellen met maximaal twee jaar leeftijdsverschil die gingen samenwonen in 2003, gingen na twaalf jaar uit elkaar. Bij een verschil van vijf tot tien jaar, is het scheidingsrisico 30 procent. Bij meer dan tien jaar neemt het risico alleen maar toe. Echter blijken deze relaties iets stabieler wanneer de man ouder is dan de vrouw. Bij deze categorie was na twaalf jaar 29 procent uit elkaar. Wanneer de vrouw vijf tot tien jaar ouder was, was het scheidingspercentage 32 procent.

Acceptatie vanuit de omgeving

CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt; een aanzienlijk leeftijdsverschil heeft invloed op de duur van de relatie dit heeft te maken met een aantal aspecten. “Zo is de acceptatie van de omgeving belangrijk”, zegt zij. “Als er een groot verschil is tussen partners, dan vinden mensen daar wat van. Daarbij komt dat partners die bijvoorbeeld tien jaar in leeftijd verschillen, zijn opgegroeid in heel andere werelden, met heel andere normen, waarden en idealen. Dat is lastiger te verenigen. Maar dit zijn relaties die niet heel veel voorkomen, het zijn heel kleine groepen in de samenleving.”

De leeftijd van de vrouw

De leeftijd van de vrouw aan het begin van de relatie heeft ook invloed op de duur.  Van de koppels die meededen aan het onderzoek waarbij de vrouw tussen de 18 en 20 jaar was aan het begin, had de helft na twaalf jaar de relatie al beëindigd. Bij de vrouwen tussen de 20 en 25 jaar, beëindigd 29 procent de relatie. Traag verteld;“Als mensen jong bij elkaar komen, zijn dat statistisch gezien niet de meest succesvolle relaties”. Volgens haar is een van de redenen dat het voor jongvolwassenen moeilijk is om zo jong al een keuze te maken die invloed heeft op de rest van hun leven

Onderwijsniveau

Bij de duurzaamheid van de relatie speelt volgens het CBS het onderwijsniveau een rol. Bij hoogopgeleide partners is er vaker sprake van een duurzame relatie dan bij andere stellen. Van de in 2003 gevormde stellen waarvan beide partners een hbo- of universitaire opleiding hadden, was na twaalf jaar 19 procent uit elkaar. Het verschil met stellen met twee niet-hoogopgeleide partners is groot; van hen was 31 procent na twaalf jaar niet meer samen.

“Een van de redenen daarachter is dat mensen die hoogopgeleid zijn minder financiële stress hebben, dat kan mensen parten spelen”, zegt Traag. Bij een mix hebben stellen met een hoogopgeleide vrouw sneller genoeg van elkaar dan koppels met een hoogopgeleide man.

Vroeger

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw was de situatie volgens Traag anders dan nu. ,Toen werd de stabiliteit van huwelijken in ons land bevorderd door een hoog onderwijsniveau van de man, maar werden huwelijken juist minder stabiel als de vrouw goed was opgeleid. Deze huwelijken eindigden het vaakst in een scheiding. De kwetsbaarheid van deze relaties werd toegeschreven aan het feit dat deze huwelijken weinig voorkwamen en indruisten tegen de heersende sociale norm van het traditionele kostwinnersmodel. Die tijd is, zo blijkt uit onze gegevens, echt verleden tijd.’’

Naast het leeftijdsverschil tussen partners, de jonge leeftijd van samenwonen en het onderwijsniveau, spelen er meer factoren die invloed hebben op het uit elkaar gaan. ,, Stellen zonder kinderen en ongetrouwde stellen gaan vaker uit elkaar. Dit geldt ook voor stellen waarvan de ouders zijn gescheiden of wanneer er kinderen uit een eerdere relatie zijn. Ook is dit aan de orde bij relaties met een migratieachtergrond of waarbij beide partners nog studeren.’’

 

 

Reviews

Gemiddelde score 5. Aantal stemmen 1.

Geen stemmen tot nu toe! Wees de eerste beoordeling.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Plaats een reactie